Pokuta za opožděné tvrzení daně

Vydáno: 1 minuta čtení

Při výpočtu pokuty za opožděné dodatečné daňové tvrzení na daň vyšší než poslední známou daň musí tedy správce daně od konečné výše daně odečíst včasně tvrzenou (a vyměřenou) daň; ta není předmětem deliktu a nemůže se projevit ve výši uložené pokuty. Teprve z takto zjištěného rozdílu lze odvodit výši pokuty dle pravidel stanovených v § 250 daňového řádu .

Pokuta za opožděné tvrzení daně

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád