Quick Fixes - záplaty se povážlivě trhají

Vydáno: 18 minut čtení

V tomto článku se chci podrobně vyjádřit k pravidlu, jež zavedla od 1. ledna 2020 evropská DPH legislativa, konkrétně ke dvěma novým hmotněprávním podmínkám pro možnost aplikace osvobození v případě intrakomunitárního dodání zboží: Dodavatel zboží musí obdržet od odběratele jeho DIČ vydané jiným členským státem EU, než je stát zahájení přepravy zboží, a musí uvést danou dodávku v souhrnném hlášení. Předem upozorňuji na to, že výklad, který představím jako pravděpodobně jediný správný, bude pro čtenáře překvapením. Informace, které se o této „rychlé záplatě“ během posledních několika měsíců bohužel rozšířily, zformovaly dnešní mainstreamový přístup. Ukáži proto, jak pravděpodobně vypadal původní záměr evropského zákonodárce a že je velmi vzdálený tomu, co se o této „rychlé záplatě“ říká dnes. Ukáži, že dokonce ani současné interpretace nejsou zdaleka jednotné a že je to především Komise EU, která vnesla do výkladu této rychlé záplaty největší chaos.

Quick Fixes – záplaty se povážlivě trhají
Ing.
Tomáš
Brandejs,
Deloitte Advisory, s. r. o.
 
1. Úvod
Na základě směrnice Rady EU 2018/1910 (dále jen „Směrnice“) a prováděcího nařízení Rady EU 2018/1912 byla Česká republika k 1. lednu 2020 povinna zavést zbrusu nová opatření k dosavadnímu fungování systému daně z přidané hodnoty. Opatření se citelně dotýkají uplatňování osvobození od DPH při prodeji zboží do jiného členského státu, mění zažitý způsob přiřazování přepravy při intrakomunitárním dodání zboží v rámci řetězových obchodů a rovněž unifikují postup zdaňování prodejů zboží prostřednictvím konsignačních skladů s takzvaným
call-off stock
zjednodušením.
Jsem si jist, že čtenáři poměrně přesně ví, o čem je řeč. Téma nových evropských pravidel, nazývaných „rychlé záplaty“,1) rezonuje v odborných diskuzích už několik měsíců. Bylo víceméně nosnou náplní většiny podzimních seminářů v oblasti DPH. Prostě poradci i podnikatelé se o změny zajímají a připravují se na ně.
Ovšem Evropská unie míní a česká politická scéna, zahlcená „důležitějšími“ tématy, mění. Ministerstvem financí ČR již zjara loňského roku připravená novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“ a „Novela“), nebyla k 1. lednu 2020 schválena. Novela je dokonce stále na samém počátku legislativního procesu schvalování a podle všeho nebude ještě několik měsíců vyhlášena ve Sbírce zákonů. V době psaní tohoto článku došlo k jejímu projednání zatím jen v rámci prvého čtení v Poslanecké sněmovně,2) k jednání ve druhém čtení by snad mohlo dojít v únoru letošního roku. Proslýchá se přitom, že účinn

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty