Doručování soudních zásilek

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 16. října 2019 ve spojených věcech C-4/18 a C-5/18 Winterhoff a Eisenbeis

Doručování soudních zásilek
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty