Postoupení práv v exekuci

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 17. října 2019 ve věci C-692/17 Paulo Nascimento Consulting

Postoupení práv v exekuci
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům: