Sdružení jako plátce DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 20. listopadu 2019 ve věci C-400/18 Infohos

Sdružení jako plátce DPH
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,