Přezkumné daňové řízení

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2019, čj. 8 Afs 361/2018-49

Přezkumné daňové řízení
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší sp