Osvobození od DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2019, čj. 8 Afs 265/2017-55

Osvobození od DPH
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší správní soud

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty