Prokázání dodání do jiného členského státu

Vydáno: 2 minuty čtení

Žalobce prokazoval splnění podmínek pro osvobození od DPH čestnými prohlášeními jednatele společnosti MS Metall, který byl následně během daňové kontroly vyslechnut jako svědek, dodacími listy a potvrzením o registraci společnosti MS Metall k DPH v Německu. Navrhl také výslech dvou svědků, kteří zboží nakládali, a také řidiče, který je fakticky přepravoval. Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s hodnocením krajského soudu, dle kterého si lze za daných okolností těžko představit další způsoby, kterými by mohl žalobce splnění podmínek prokázat.

Prokázání dodání do jiného členského státu
JUDr. Ing.
Ondřej

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty