Vázanost správce daně dřívějším nesprávným postupem

Vydáno: 1 minuta čtení

Na to nemá žádný vliv ani skutečnost, že žalovaný dle tvrzení stěžovatele takovou výzvu neuplatnil ve vztahu k předchozímu zdaňovacímu období. Nižší důslednost správce daně při zjišťování daňové povinnosti v minulosti (stejně jako např. eventuální předchozí nezákonná správní praxe) jej nemůže omezovat pro futuro v řádném plnění jeho zákonných povinností při správě daní.

Vázanost správce daně dřívějším nesprávným postupem

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád