Vědomostní test měl a mohl vědět

Vydáno: 5 minut čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 3. října 2019 ve věci C-329/18 Altic

Vědomostní test měl a mohl vědět
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům:
§ 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty