Provoz bankovního automatu

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 3. října 2019 ve věci C-42/18 Cardpoint

Provoz bankovního automatu
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce