Prokázání nároku na odpočet nezdanitelné části základu daně

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne ze dne 6. 9. 2019, čj. 9 Afs 103/2018-41

Prokázání nároku na odpočet nezdanitelné části základu daně
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší správní soud