Daň ano, penále ne?

Vydáno: 19 minut čtení

V některých případech správce daně uskuteční daňovou kontrolu s negativním výsledkem pro daňový subjekt. Následně se však zjistí, že finanční úřad měl namísto daňové kontroly napřed vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového přiznání. V případě dodatečného přiznání však není možno uplatnit ze strany správce daně penále, zatímco při kontrole ano. Má tedy správce daně nárok na penále? V následujícím příspěvku se budeme zabývat touto otázkou podrobněji.

Daň ano, penále ne?
Ing.
Zdeněk
Burda,
daňový poradce, BD Consult, s. r. o.
 
1. Daňová kontrola, nebo výzva k podání dodatečného daňového přiznání?
V § 145 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), se dočteme:
„Pokud lze důvodně předpokládat, že bude daň doměřena, může správce daně vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového tvrzení
a stanovit náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně doměřit daň podle pomůcek.“
Vzniká tedy otázka, zda správce daně v případě, že jde tzv. najisto a ví, že daň doměří, může zahájit daňovou kontrolu, či zda napřed musí vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového přiznání. Finanční úřady v minulosti obhajovaly svoji možnost postupovat podle vlastní úvahy, tedy např. zahájit kontrolu bez předchozí výzvy k podání dodatečného přiznání.
Judikatura
jim však nedala za pravdu.
Z usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 16. 11. 2016, čj. 1 Afs 183/2014-55, zveřejněného ve Sbírce rozhodnutí NSS 6/2017 pod č. 3566/2017 vyplynula právní věta:
„Dozví-li se správce daně jinak než na základě daňové kontroly (zejména z poznatků při správě jiných daní, z informací od jiných orgánů či soukromých subjektů nebo z vlastní vyhledávací činnosti) o skutečnostech či důkazech nasvědčujících tomu, že by daňovému subjektu měla být určitá daň doměřena, je zásadně povinen daňový subjekt o tom zpravit a vyzvat jej podle § 145 odst. 2 věty první daňového řádu k podání dodatečného daňového tvrzení.“
Ve stejném rozsudku se dočteme i o
výjimkách z uvedeného pravidla:
„Jen výjimečně, pokud by samotné zpravení daňo