Náklad související s pořízením hmotného majetku

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2019, čj. 7 Afs 365/2018-62

Náklad související s pořízením hmotného majetku
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
<