Daň z přidané hodnoty (dodání zboží)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2019, čj. 9 Afs 137/2016-176

Daň z přidané hodnoty (dodání zboží)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty