Oprava výše DPH za dlužníkem v insolvenčním řízení

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne ze dne 27. 6. 2019, čj. 10 Afs 71/2016-102

Oprava výše DPH za dlužníkem v insolvenčním řízení
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.