Místo zdanitelného plnění u erotických videochatů

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. května 2019 ve věci C-568/17 Geelen

Místo zdanitelného plnění u erotických videochatů
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty