Skutečné využití dodané lodě

Vydáno: 1 minuta čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 20. června 2019 ve věci C-291/18 Grup Servicii Petroliere

Skutečné využití dodané lodě
Ing.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty