Nárok na odpočet a sankce v případě podvodu

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 8. května 2019 ve věci C-712/17 EN.SA.

Nárok na odpočet a sankce v případě podvodu
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:
<