Měsíční lhůta při vrácení daně není prekluzivní

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 2. května 2019 ve věci C-133/18 Sea Chefs Cruise Services

Měsíční lhůta při vrácení daně není prekluzivní
Ing.
Jan
Rambousek,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty