Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 3. 2019, č. j. 5 Afs 307/2017-33

Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D