Zprostředkování plnění na delší časové období

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. listopadu 2018 ve věci C-548/17 Baumgarten sports & more

Zprostředkování plnění na delší časové období
Ing.
Jan
R

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty