Smluvní pokuta ve výši úhrady za původní plnění

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. listopadu 2018 ve věci C-295/17 Meo – Serviços de Comunicaçoes e Multimédia

Smluvní pokuta ve výši úhrady za původní plnění
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty