Chybějící doklady posudkem nenahradíš

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. listopadu 2018 ve věci C-664/16 Vădan

Chybějící doklady posudkem nenahradíš
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty