Exekuční příkaz k vymožení úroku z prodlení

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2018, čj. 6 Afs 398/2017-33

Exekuční příkaz k vymožení úroku z prodlení
JUDr.
Milan
Podhrázký,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád