Vyloučení majetku z daňové exekuce

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2018, čj. 7 Afs 348/2018-32

Vyloučení majetku z daňové exekuce
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.