Povaha pokuty za opožděné tvrzení daně

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 3. 2019, čj. 4 Afs 351/2018-60

Povaha pokuty za opožděné tvrzení daně
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.