Nutnost poskytnout informace

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 14. února 2019, ve věci C-562/17 , Nestrade SA

Nutnost poskytnout informace
Ing.
Jan
Rambousek,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty