Následný daňový podvod a zodpovědnost za něj

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 14. února 2019, ve věci C-531/17 , Vetsch Int. Transporte GmbH

Následný daňový podvod a zodpovědnost za něj
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty