Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2018, čj. 1 Afs 28/2018-29

Úrok z neoprávněného jednání správce daně
Milan
Podhrázký,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád