Zamezení dvojího zdanění (daň z příjmů)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 8. 2018, čj. 1 Afs 292/2017-37

Zamezení dvojího zdanění (daň z příjmů)
Milan
Podhrázký,
Ph.D.