Výpočet koeficientu u leasingové společnosti

Vydáno: 5 minut čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 18. října 2018, ve věci C-153/17 , Volkswagen Financial Services, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Výpočet koeficientu u leasingové společnosti
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty