Režim podmíněného osvobození od spotřební daně neurčuje, která dodávka je intrakomunitární

Vydáno: 5 minut čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 19. prosince 2018, ve věci C-414/17 , Arex, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Režim podmíněného osvobození od spotřební daně neurčuje, která dodávka je intrakomunitární
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:
§ 16 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty