Nárok na odpočet při neuskutečněném nákupu dceřiné společnosti

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 17. října 2018, ve věci C-249/17 , Ryanair, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Nárok na odpočet při neuskutečněném nákupu dceřiné společnosti
Ing.
Jan
Ram