Hranice ekonomické činnosti u jednorázového prodeje

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 8. listopadu 2018, ve věci C-502/17 , C&D Foods Acquisition, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Hranice ekonomické činnosti u jednorázového prodeje
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K