Paušální daňově účinné výdaje (materiální hodnocení uskutečněné řemeslné činnosti)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2018, č. j. 7 Afs 232/2017-25

Paušální daňově účinné výdaje (materiální hodnocení uskutečněné řemeslné činnosti)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů