Odvolací řízení o zajišťovacím příkazu

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2018, č. j. 4 Afs 156/2018-32

Odvolací řízení o zajišťovacím příkazu
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
K před