Zajišťovací příkaz a zadlužující se daňový subjekt

Vydáno: 2 minuty čtení

Správní orgán prvního stupně i žalovaný svou obavu odůvodnily nízkým stavem volných peněžních prostředků žalobce, zatížením významných majetkových položek žalobce zástavními právy ve prospěch bankovních institucí, zvyšující se zadlužeností žalobce. K těmto okolnostem je nutné uvést, že toto skutečně mohou být indicie, které by mohly zakládat odůvodněnou obavu o budoucí vymahatelnosti daně z přidané hodnoty, avšak aby tento závěr mohly správní orgány učinit, musely by se zabývat konkrétními podmínkami a zjistit konkrétní skutečnosti, proč obchodní společnost takto jedná.

Zajišťovací příkaz a zadlužující se daňový subjekt
JUDr

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád