Stížnost už zas není podmínkou žaloby na ochranu před nezákonným zásahem

Vydáno: 2 minuty čtení

Stížnost ani žádost o prošetření způsobu vyřízení stížnosti dle § 261 zákona č. 280/2009 Sb. , daňového řádu, není jiným právním prostředkem ochrany nebo nápravy ve smyslu § 85 s. ř. s. , který je nutno před podáním žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správce daně vyčerpat. Případné podání takové stížnosti nemá vliv na běh subjektivní lhůty pro podání žaloby.

Stížnost už zas není podmínkou žaloby na ochranu před nezákonným zásahem
JUDr. Ing.
O