Sponzoring

Vydáno: 1 minuta čtení

Nejvyšší správní soud se ztotožnil se stěžovatelem i v názoru, že sponzoring vrcholového mužstva je prestižní záležitostí a možnost účasti při zápase ve VIP prostorech stadionu (tím spíše v období, které následovalo v období po mistrovském titulu FC Baník Ostrava v sezóně 2003/2004) pro zadavatele reklamy (tj. i pro stěžovatele) mohl znamenat alespoň společenský přínos spočívající v možnosti setkání s významnými osobami veřejného života v moravskoslezském regionu při sledované sportovní události.

Sponzoring
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6: 2018, sp. zn. 2 Afs 205/2016, www.nssoud.cz
Na tomto místě Nejvyšší správní soud poukazuje na to, že sponzoring není pouze o propagaci značky, např. formou reklamy na fotbale. Sponzoring je i tom umožnit zadavateli reklamy se potkat s dalšími významnými lidmi, což může vést přinejmenším ke zvýšení prestiže zadavatele, případně i k uzavření nových obchodů. Proto na sponzoring je v rámci jeho posuzování nahlížet i také tímto způsobem.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty