Složitá podnikatelská uskupení

Vydáno: 1 minuta čtení

Pokud snad stěžovatel sledoval vytvořením tohoto komplikovaného schématu určitý legitimní (právem aprobovaný) důvod, měl ho uvést. V předcházejícím řízení na toto téma pouze zmínil, že chtěl mít lepší kontrolu nad prováděním stavby. Toto vysvětlení však není důvěryhodné. … Nelze se proto podivovat, že z takto uměle vytvořeného řetězce žalovaný dovodil, že se stěžovatel vědomě účastnil podvodu na DPH. Není přitom rozhodné, zda všechny články řetězce svoje daňové povinnosti v rozhodné době plnily. Rozhodné je, že stěžovatel úmyslně vytvořil složitou strukturu subjektů a právních vztahů (tedy „umělý řetězec“), jež v konečném důsledku vedla k tomu, že subdodavatel M.S. neodvedl DPH. Tedy i korespondující odpočet DPH, nárokovaný stěžovatelem, byl proveden k tíži státu a žalovaný po právu uložil svým rozhodnutím povinnost uhradit doměřenou daň a penále stěžovateli.

Složitá podnikatelská uskupení

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty