Překážka věci pravomocně rozhodnuté

Vydáno: 1 minuta čtení

V daňovém řízení se v případě doměření daně neuplatní překážka res iudicata typická pro správní řízení obecně. Právní moc dosavadních rozhodnutí o stanovení daně není jejímu doměření na překážku, možnost doměření daně je limitována pouze uplynutím lhůty pro stanovení daně (§ 148)

Překážka věci pravomocně rozhodnuté

Související dokumenty