Odkladný účinek kasační stížnosti - důležitý veřejný zájem

Vydáno: 1 minuta čtení

Přiznáním odkladného účinku kasační stížnosti dojde pouze k odložení vykonatelnosti rozhodnutí krajského soudu a správních orgánů do doby, než Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodne. Stěžovatel tak po určitou dobu nebude muset uloženou povinnost splnit, avšak bude k tomu povinen v případě neúspěchu své kasační stížnosti. Veřejný zájem na výběru daní tak je pouze dočasně odložen, nikoliv znemožněn.

Odkladný účinek kasační stížnosti – důležitý veřejný zájem

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní