Nepřezkoumatelnost rozsudku krajského soudu

Vydáno: 1 minuta čtení

Krajskému soudu je třeba konečně vytknout i to, že neuvedl, jak má stěžovatel (žalovaný) v dalším řízení postupovat, což samo o sobě může založit nepřezkoumatelnost rozsudku.

Nepřezkoumatelnost rozsudku krajského soudu

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní