Skutečné sídlo

Vydáno: 1 minuta čtení

Jako další důvod zamítnutí registrace k DPH žalovaný uvedl skutečnost, že nebyla splněna ani podmínka existence reálného sídla ve smyslu § 4 odst. 1 písm. i) zákona o DPH . Uvedený závěr žalovaný učinil na základě zjištění, že stěžovatel nebyl v době konání místních šetření správcem daně zastižen, a to jak na adrese svého původního rejstříkového sídla v Týně nad Vltavou, tak i následně na adrese nového sídla v Abertamech, kde nebyl uveden ani na schránce či zvonku. Podle názoru Nejvyššího správního soudu nelze pouze na základě těchto zjištění učinit závěr, že stěžovatel neprokázal, že má sídlo v tuzemsku. Jako logické se jeví vysvětlení stěžovatele, že vedení podniku tvoří pouze jednatel, který je současně i jediným zaměstnancem stěžovatele. Jelikož tento vykonává faktickou činnost stěžovatele, pohybuje se po jednotlivých zakázkách po celé České republice, a proto není běžně fyzicky přítomen v sídle společnosti. Stěžovatel doložil nájemní smlouvu a sídlo na adrese v Abertamech je zapsáno v obchodním rejstříku. Nebylo proto možné dospět k dílčímu závěru, že stěžovatel neprokázal, že má sídlo v tuzemsku.

Skutečné sídlo
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2018, sp. zn. 7 Afs 76/2017, www.nssoud.cz
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) ZDPH bývá správci daně velice často využíváno k postihování těch subjektů, které mají tzv. virtuální sídlo. Jedná se o adresy, kde sídlí značné množství daňový subjektů, které zde mají zajištěny základní služby typu vyzvedávání pošty aj. Nejvyšší správní soud se proti těmto postupům ohradil. Poukázal na to, že využívání služeb virtuálního sídla není v dnešní době nic nezákonného. To byť na těchto adresách bývá zvýšená pravděpodobnost výskytu problematických daňových subjektů. Finanční správa by proto měla upustit od šikanování všech takovýchto daňových subjektů, a na místo toho se adresně zaměřit na postihování jen těch daňových subjektů, které nejsou založeny za účelem vyvíjení legitimní podnikatelské činnosti.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty