Maximální délka lhůty pro stanovení daně

Vydáno: 1 minuta čtení

Nejvyšší správní soud (považuje) za vhodné zmínit, že by se stěžovatel měl zabývat i otázkou daňové prekluze s ohledem na objektivní desetiletou lhůtu k vyměření daně, na to, že nynější věc se týká zdaňovacích období 1., 3. a 4. čtvrtletí roku 2006, a na to, že soudní řízení bylo na základě první žaloby (věc vedená před krajským soudem pod sp. zn. 57 Af 8/2011 ) zahájeno až za účinnosti daňového řádu .

Maximální délka lhůty pro stanovení daně
JUD