Změna důvodů pro vydání zajišťovacího příkazu

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2018, č. j. 6 Afs 11/2018-69

Změna důvodů pro vydání zajišťovacího příkazu
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.