Nárok na zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2018, č. j. 8 Afs 98/2018-52

Nárok na zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu
JUDr.