Konzistence rozsudků SDEU

Vydáno: 2 minuty čtení

Stanovisko generálního advokáta soudního dvora Evropské unie ze dne 5. září 2018, ve věci C-552/17 , Alpenchalets Resorts, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Konzistence rozsudků SDEU
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty