Nárok na odpočet u veřejnoprávního subjektu

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 25. července 2018, ve věci C-140/17 , Gmina Ryjewo, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Nárok na odpočet u veřejnoprávního subjektu
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty